De groepssessies

In de groepssessies staan we stil bij de manier waarop je omgaat met pijn en hoe je jezelf kunt helpen om deze pijn te verwerken. De volgende vragen komen onder anderen aan de orde:

 • Wat is rouwen eigenlijk?
 • Hoe komt het dat een scheiding zoveel pijn veroorzaakt?
 • Welke manieren hebben mensen om de pijn uit de weg te gaan?
 • Hoe kan je jezelf helpen om de pijn te verdragen en verder te gaan met je leven zonder je ex-partner?
 • Hoe kun je de nieuwe werkelijkheid accepteren zonder je bitter, depressief of schuldig te voelen.

Visie

De basisvisie is dat we al vroeg in onze jeugd manieren ontwikkelen om met pijn om te gaan en dat we die in de jaren daarna in blijven zetten, ook als allang gebleken is dat deze manieren niet effectief zijn of zelfs destructief.

Opzet van de Groepsbijeenkomsten

Doel van de bijeenkomsten is: voldoende bagage hebben om je eigen rouw ter hand te nemen. Leren goed voor jezelf te zorgen. Ik werk met de deelnemers volgens een vaste structuur. Dit bevordert de veiligheid en geeft je een handvat voor de situaties in ‘real life’ . Hoe vaker je volgens deze structuur hebt geoefend, hoe makkelijker het voor je wordt om de ‘leider’ van je eigen emoties te worden. In het gedeelte voor de pauze werk je na een korte voorstelronde onder mijn begeleiding aan een eigen situatie en na de pauze is er voor twee mensen de gelegenheid dit met mij en de groep verder uit te werken.
Voor individuele sessies zie ook: www.psychologe-haarlem.nl.  Neem contact met mij op via info@wilmaferwerda.nl  of op 06-27325201

Ervarend karakter

De bijeenkomsten hebben een ervarend karakter. Door mijn begeleiding in de groep of individueel, laat ik je zoveel mogelijk ervaren wat je doet en wat het effect is als je iets anders doet.

De voordelen van groepssessies

 • De verhalen van anderen bieden je herkenning, troost en steun
 • Je kunt je eigen verhaal en gedrag spiegelen aan dat van anderen
 • Het verhaal van de ander kan jouw proces helpen versnellen
 • Je leert er voor jezelf te zijn en tegelijkertijd de ander niet uit het oog te verliezen
 • Er is een vaste structuur
 • Er zijn geen kosten aan verbonden
 • Je ontmoet mensen waar je contact mee kan houden

Inspiratiebronnen
Van een aantal manieren weten we niet eens dat ze dienen ter bescherming, zoals bijvoorbeeld zelfkritiek, of erg je best doen. De ideeën van Ingeborg Bosch toegepast in haar Past Reality Integration methode en de ideeën van Hal en Sidra Stone en hun Voice Dialogue Methode, zijn inspiratiebronnen voor deze training.